FACTOR TWEE Mediation

  • Wilt u de gevolgen van uw echtscheiding in onderling overleg oplossen?
  • Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen?
  • Bent u het oneens met de buren over de plaats van een schuurtje in de tuin?
  • In conflict met uw baas over de samenwerking op uw afdeling?
  • In een conflict verzeild over de toekomst van uw familiebedrijf?

Daar wilt u vast zo snel mogelijk van af. Zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor u allebei acceptabel is. Vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen.

Met mediation lost รบ zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. Ik breng de communicatie weer op gang, begeleid de gesprekken en bewaak het proces. Ik help partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.


Meer informatie

Meer over wat mediation is, wanneer mediation geschikt is en hoe mediation verloopt kunt u op de vervolgpagina's lezen.